Ο Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου είναι η μεγαλύτερη αγροτική οργάνωση στην οποία εκπροσωπείται σχεδόν όλη η αγροτική παραγωγή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ιδρύθηκε της 15 Οκτωβρίου του 1989 και αποτελεί σήμερα την μεγαλύτερη αγροτική οργάνωση στο νησί με τα μέλη της να είναι απευθείας παραγωγοί του πρωτογενούς αγροτικού τομέα. Βασική φιλοσοφία είναι η στήριξη των αγροτών στην βάση της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, προωθώντας ανάλογες πολιτικές σε όλα τα επίπεδα. Ο Παναγροτικός Σύνδεσμος έχει έδρα στην Λευκωσία και γραφεία στην Αμμόχωστο, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο και συμμετέχει ενεργά στην διαμόρφωση και υλοποίηση της αγροτικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Είναι πλήρες μέλος διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών όπως του Copa Cogeca και της W.F.O. και έχει υλοποιήσει και υλοποιεί σημαντικά προγράμματα με αντικείμενο την προώθηση των κυριότερων αγροτικών προϊόντων του νησιού, ερευνητικά προγράμματα για την βελτίωση της αγροτικής παραγωγής και εθνικές δράσεις προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων μελών του.